O nas

OSHS - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Home Stagerów

Stowarzyszenie istnieje od 15 lutego 2022 roku i skupia w swoich szeregach osoby czynnie działające w zawodzie home stagera oraz blisko związane i wspierające branżę home stagingu w Polsce.
Członkami Stowarzyszenia mogą zostać niepozbawieni praw publicznych i mający pełną zdolność do czynności prawnych obywatele polscy oraz cudzoziemcy niezależnie od miejsca zamieszkania. Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi.

Stowarzyszenie tworzą:
a) członkowie założyciele;
b) członkowie zwyczajni;
c) członkowie kandydaci,
d) członkowie wspierający,
e) członkowie honorowi.

INSTRUKCJA JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ:
1. wypełnij formularz rejestracyjny w zakładce Rejestracja;
2. wejdź w zakładkę SKLEP i opłać WPISOWE (wpisowe jest jednorazowe);
3. czekaj na wiadomość od nas potwierdzająca wpis;
4. jeśli spełniasz warunki wynikające ze Statutu zostajesz się Członkiem Kandydatem;
5. Jeśli spełniasz warunki wpisania Cię na listę Członków Zwyczajnych, to Twoja kandydatura jest przez nas procedowana dalej;
6. Po pozytywnej decyzji Zarządu i po opłaceniu Składki członkowskiej stajesz się pełnoprawnych członkiem Stowarzyszenia;
7. Składka członkowska opłacana jest na okres 12 miesięcy;
8. W sprawach związanych z rejestracją do Stowarzyszenia prosimy pisać na adres mailowy: rejestracja@oshs.org.pl

MISJA OSHS

DLACZEGO WARTO BYĆ W OSHS?
Mimo, że home staging na świecie istnieje już ponad 50 lat, to w Polsce zawód home stagera jest nadal młodą profesją. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Home Stagerów powstało po to, by rozwijać i wspierać branżę home stagingu na polskim rynku nieruchomości.Oto dlaczego warto zostać Członkiem OSHS:
BENEFITY U PARTNERÓW
Kandydaci oraz Członkowie otrzymują rabaty, szkolenia oraz inne benefity od naszych Partnerów – firm lokalnych i ogólnopolskich. Lista partnerów stale się powiększa, o czym informujemy na naszych kanałach social mediowych. Szczegóły wysyłane są do Kandydatów i Członków drogą mailową.
WSPARCIE BIZNESOWE
1. Swoim Członkom zapewniamy budowanie świadomości oraz promowanie w mediach zawodu home stagera.  Przykłady naszych działań w tym zakresie to:
– artykuł “Home Staging – trend wzrostowy w 2023 roku” w branżowym Magazynie Strefa Nieruchomości https://www.strefanieruchomosci.info/ (nr 19 styczeń-marzec 2023), gdzie na temat home stagingu wypowiadało się 19 naszych Członków. ZOBACZ ARTYKUŁ
– artykuł w WYSOKICH OBCASACH z okazji Światowego Dnia Home Stagingu 2023. Przeczytaj!
2. Promowanie zawodu home stagera oraz promowania swoich Członków na imprezach branżowych, czyli tam gdzie są potencjalni klienci home stargerów
Stąd obecność OSHS na eventach branżowych takich jak np. czterodniowe Targi Warsaw Home w październiku 2022 r., gdzie mieliśmy własne stoisko, na którym home stagerzy mogli nawiązywać kontakty zawodowe. Tym samym nasi Członkowie nie muszą ponosić bezpośrednich kosztów wystawiania się z własnym stoiskiem na tego typu imprezach. OSHS jest tam dla nich i w ich imieniu.
WSPARCIE SZKOLENIOWE I MERYTORYCZNE
1. Dwie grupy zamknięte na Fecebooku:  jedna dla Kandydatów, jedna dla Członków, gdzie  cyklicznie odbywają się webinary z gośćmi i ekspertami rynku nieruchomości. Webinary dla Członków są bezpłatne, płatne w 50% dla Kandydatów oraz  płatne w 100% dla osób spoza Stowarzyszenia.
2. Networking i cykliczne spotkania branżowe odbywające się na żywo w kilku miastach w Polsce.
3. Raz w roku organizujemy Ogólnopolską Konferencja Home Stagerów.
PUBLIKACJA CZŁONKÓW NA STRONIE STOWARZYSZENIA
To jasny sygnał inwestorów, fliperów, biur i agentów nieruchomości oraz osób indywidualnych, że współpraca z certyfikowanym przez OSHS home stagerem, to gwarancja najwyższej jakości profesjonalizmu w wykonywaniu naszego zawodu. Nasi Członkowie mają prawo do używania logo OSHS w swoich materiałach promocyjnych.
Należenie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Home Stegerów po prostu się opłaca!
MISJA
Stowarzyszenie ma na celu szeroko pojęte wsparcie branży home staging na polskim rynku nieruchomości.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in poprzez:
– działalność edukacyjną i oświatową w zakresie profesjonalnego przygotowania nieruchomości do sprzedaży
– tworzenie home stagerom forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii
– organizowanie szkoleń oraz kursów i szkoleń z zakresu home stagingu celem stałego podnoszenia kwalifikacji profesjonalnych home stagerów
– promocję i propagowanie home stagingu przez organizowanie konkursów, przeglądów, spotkań, pokazów, seminariów i konferencji
– współpraca z podmiotami pokrewnych branż, współdziałającymi z home stagerami, w szczególności pośrednikami w obrocie nieruchomościami, projektantami, architektami, inwestorami
– ochronę i reprezentowanie interesów całej grupy zawodowej home stagerów oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli innych zawodów związanych z rynkiem nieruchomości
– monitorowanie poziomu profesjonalizmu i poziomu usług świadczonych przez home stagerów
– wspieranie lokalnych i ogólnokrajowych inicjatyw dotyczących rozwoju zawodu home stagera
– organizowanie i wspieranie projektów charytatywnych
CO DAJE CI CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU?
– wpływ na kształtowanie kierunku rozwoju branży
– stały rozwój zawodowy
– nowe relacje biznesowe
– korzyści wynikające z umów z partnerami OSHS
– udział w najważniejszych wydarzeniach branżowych