Jako współzałożycielki OSHS oraz członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, będziemy wspierać jego działania i czuwać nad  jakością. Wierzymy, że razem możemy więcej!