Joanna Popławska

PREZES
Brief info

Jako Prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Home Stagerów dążę do tego, by Home Staging był postrzegany jako profesja, a home stager jako zawód. Budowanie świadomości i szerzenie wiedzy o Home Staginu zarówno wśród przedstawicieli rynku nieruchomości jak również wśród Polaków jest moim priorytetem. Wspieranie Home Stagerów i motywowanie ich do działania na polskim rynku to jedno z zadań jakie przed sobą stawiam. Moim marzeniem jest integracja, zunifikowanie branży, rozwijanie rynku HS w Polsce w oparciu o najwyższy standard wykonywanych usług.